چگونگي مشاركت بخش خصوصي

ويژگي‌هاي دوچرخه مناسب براي شهر تهران

تامين دوچرخه مناسب به تعداد مورد نياز

ايستگاه‌هاي مناسب براي دوچرخه

درآمدهاي تبليغاتي

و  . . .

نظرات شهردار تهران
(دومين همایش ملی توسعه ورزش شهروندی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  مورخ 89/03/08)

شهرداری مکلف به راه اندازی مراکز ورزشی گسترده و رایگان برای شهروندان تهراني است.

باید شهرداری تهران زمینه ورزش همگانی را برای تمام سنین فراهم کند تا این مهم در سبد خانوار خانواده ها قرار گیرد.

بحث واگذاری مراکز ورزشی به بخش خصوصی توسط شورای شهر مطرح شده و در این راستا در نظر داریم برای کاهش هزینه ها آن را کنترل کرده و واگذاری اماکن ورزشی را به شورایاری ها و هیات امنای محلات بسپاریم.

در نظر داریم کلیه اماکن ورزشی را جهت اداره به طور خصوصی با هزینه پایین به شورایاری های محلات واگذار کنیم.

در خصوص واگذاری اماکن ورزشی به محلات تنها بحث آب و برق و گاز مطرح است که برای تامین این هزینه ها مبلغ ناچیزی از مردم برای استفاده از سالن های ورزشی دریافت می شود و در واقع مدیریت این اماکن خصوصی می شود نه مالکیت آنها. اما قیمت ها تحت کنترل قرار می گیرد.

يك ميليون دوچرخه به اندازه يك خودرو هم آلودگي ندارد!

معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري  تهران ارديبهشت 89

فرستنده : سيد مصطفي حسيني