وزیر ورزش و جوانان در حکمی محمود رشیدی را به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری منصوب کرد.

به نقل از وزارت ورزش وجوانان، مسعود سلطانی فر در حکمی محمود رشیدی را به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: به استناد بند (۴) ماده (۷) اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و رای مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ فدراسیون دوچرخه سواری و در جهت اجرای ماده (۱۰) اساسنامه ، به موجب این حکم به مدت چهار سال به عنوان”رئیس فدراسیون دوچرخه سواری “منصوب می گردید.