طی حکمی از سوی محمود رشیدی، مسوول کمیته روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد.

به گزارش ایران چرخ به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، امروز سه شنبه محمود رشیدی رییس فدراسیون دوچرخه سواری طی حکمی حامد قاسمی عارف را به سمت سرپرستی کمیته روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری منصوب نمود. در این حکم آمده است: با عنایت به تعهد و تخصص جنابعالی بموجب این حکم به عنوان سرپرست کمیته روابط عمومی فدراسیون دوچرخ سواری منصوب می شوید. امید است با اتکال به پروردگار متعال، هماهنگی کامل با ارکان و کمیته های فدراسیون، در راستای سیاست ها و تحقق اهداف عالیه این فدراسیون گام برداشته و با بکارگیری از توانمندی های موجود در انجام وظایف محوله موفق و منصور باشید.