گزارشات NCHRP، با کمک دانشگاه های ایالت های مختلف آمریکا تهیه می شوند. و اسپانسر انجام این تحقیقات و گزارشاتAASHTO  با کمک FHA آمریکا است. و به صورت رایگان قابل دسترس هستند.

گزارش552 NCHRP ، راهنمایی برای تحلیل سرمایه گذاری در تسهیلات دوچرخه سواری است که در 119 صفحه تدوین شده است.

سیاست گذاری ها و تلاش ها در برنامه ریزی حمل و نقل در تمامی سطوح دولتی در جهت کمک به افزایش سطح پیاده روی و دوچرخه سواری است. برای استفاده بهینه از کمک های دولتی، نیاز مبرمی به اطلاعات مفیدتری نسبت به دو مساله مهم در مورد تسهیلات دوچرخه سواری است.

مورد اول، میزان هزینه هر یک از گزینه های مختلف سرمایه گذاری دوچرخه است. و  مورد دوم، میزان ارزش و تاثیرات این سرمایه گذاری در افزایش استفاده از دوچرخه و سهم این مُد(روش) نسبت به سایر مدهای حمل و نقل می باشد. که در نتیجه استفاده از دوچرخه، منافع زیست محیطی، اقتصادی، سلامت عمومی و اجتماعی حاصل می گردد.

تصمیم گیری در مورد پروژه های حمل و نقل، نوعاً بر اساس پتانسیل پروژه برای مشارکت در اهداف سیاست گذاری عمومی داخلی است.

اطلاعاتی اینگونه در مورد هزینه- سود (هزینه- فایده) پروژه های حمل و نقل، می تواند به تصمیم گیران برای توسعه گزینه های مختلف و تامین گزینه های مختلف حمل و نقلی برای مسافران کمک نماید.

در ذیل فصول این گزارش و خلاصه ای از آن ارائه شده است:

فصل اول: تخمین هزینه تسهیلات دوچرخه سواری

فصل دوم: اندازه گیری و پیش بینی تقاضا برای دوچرخه سواری

فصل سوم: منافع مرتبط با استفاده از تسهیلات دوچرخه سواری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل هزینه – فایده تسهیلات دوچرخه سواری

فصل پنجم: استفاده از راهنما، که در آن منابع حمایتی فدرال و غیر فدرال ارائه شده است.

 

انشالله در هر هفته قسمت هایی از هر یک از فصول این گزارش را ترجمه و ارائه خواهد شد تا کمکی هر چند کوچک در توسعه مدیریت و تحلیل این سیستم داشته باشیم.

به امید توسعه هر چه بیشتر حمل و نقل پاک با اجرای سیاست های علمی.

مشاهده گزارش کامل به زبان انگلیسی

ترجمه و تدوین: احسان روحی

منبع: NCHRP,Report552,2006